Přehlídka uměleckého kovářství a řemeslného vzdělávání v ulicích Prahy

Sobota 17. září 2016 od 10 do 17 hodin

Praha 1, ulice Biskupská, park u kostela sv. Petra a Galerie KusKovu

Pražské setkání uměleckých kovářů a žáků odborných škol pod Petrskou věží bude již potřetí velkou diváckou příležitostí. Návštěvníci si budou moci mezi ohni kovářských výhní a zvonícími kovadlinami práci kovářů nejen bezprostředně prohlédnout, ale také se jí sami účastnit.

K vidění budou kovářské postupy tvarování a zdobení železa za tepla, které používají při kování chladných zbraní či drobných plastik kováři dnes stejně jako kováři kdysi ve středověku. Při výkladu, v rámci komentovaných prohlídek pracovišť, se zájemci navíc dozvědí, jak s kovářskými nástroji a zařízeními pracovat, jak je obsluhovat, a ti odvážnější si práci u kovadliny budou moci sami vyzkoušet. Pro ty ještě náročnější návštěvníky bude připraven pracovní seminář o vlastnostech, zpracování a užití titanu.

Kolem kovářských pracovišť, v parku, na stáncích a v nedaleké Galerii KusKovu bude vystaveno množství kovaných výrobků včetně plastik a šperků z kovů. V samotné galerii bude navíc přístupná výstava soch Tomáše Kůse.

Na stáncích a pracovištích odborných škol budou k dispozici informace o podmínkách a možnostech vzdělávání v uměleckořemeslných oborech a o uplatnění absolventů na trhu práce. Navíc v rámci projektu Rok řemesel 2016 bude možné se na panelech Hospodářské komory ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR dočíst o změnách v odborném vzdělávání, významu tvorby Národní soustavy kvalifikací a práci Sektorových rad.

Program doplní komentované prohlídky kostela sv. Petra Na Poříčí, během roku ojedinělá možnost výstupu na Petrskou věž a výtvarná dílna pro děti.