Umělecká řemesla pod Petrskou věží v Praze 1

Svatopetrské kování - přehlídka uměleckého kovářství a řemeslného vzdělávání v ulicích Prahy

Sobota 22. září 2018 v době od 10 do 17 hodin 

V rámci této přehlídky se setkají profesionální umělečtí kováři a žáci tohoto studijního a učebního oboru Střední odborné školy uměleckořemeslné s.r.o., Podkovářská 4, Praha 9, www.umeleckoremeslna.cz, Střední školy umělecké a řemeslné, Nový Zlíchov 1, Praha 5, www.ssuar.cz a Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, www.supsavos.cz u kovadlin, výhní a dalších pracovišť, aby návštěvníkům předvedli práci jednoho z nejstarších řemeslných oborů zpracování kovů a oborů dalších.

K vidění budou na tradičních kovářských pracovištích jak základní kovářské postupy tváření kovů za tepla, tak i náročnější techniky při zhotovování drobných plastik. Tyto práce předvedou nejen žáci odborných škol, ale i špičkoví umělečtí kováři – ukázkové kování drobné plastiky Pavla Révaye a Petra Voříška.

V Galerii KusKovu, Biskupský dvůr 6, Praha 1, www.kuskovu.cz, na výstavních plochách v parku a u stánků firem a škol budou k prohlédnutí vystavená kovaná díla. V galerii pak budou k vidění obrazy Martina Feriho, které maluje na různě upravené desky z ocelových plechů.

V rámci odborného programu si budou moci návštěvníci popovídat o kovaném a litém železe – Šimon Vondruška, mobil: 603 314 775, nebo se účastnit komentovaných prohlídek pracovišť a galerie s pořadateli akce – Šimon Vondruška, Ivana Špičáková a Linda Klečková. Ti, kteří se nebudou chtít pouze dívat, mohou o řemesle diskutovat se zástupci Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo, zkráceně Kovářského společenstva, Bednářova 20, Brno, www.kovari.orga škol, nebo si práci u kovadlin i sami vyzkoušet.

Řemeslo u kovadlin nebo tisk z dřevorytu si mohou vyzkoušet i dětipro které bude připraven i další doprovodný program Spolku přátel Petrské čtvrti (www.petrskactvrt.cz).

Návštěvníci se budou moci také blíže seznámit s možnostmi studia nejen kovářství, ale i dalších uměleckořemeslných oborů, jako je umělecké truhlářství, řezbářství, čalounictví, štukatérství, zlatnictví, pozlacovačství, rytectví, keramika, vlásenkářství a maskérství, které zúčastněné střední školy vyučují, nebo oborů zaměřených na přípravu umělců v oblast bižuterního průmyslu jako je Design bižuterie a módního doplňku, Design grafické a plastické rytiny, Kov a šperk, Grafický design, Ražená medaile a mince, které nabízí SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou.

Bohatý bude také doprovodný program – komentované prohlídky kostela sv. Petra Na Poříčí (www.svatypetr.webnode.cz), během roku ojedinělá možnost výstupu na Petrskou věž (www.petrskactvrt.cz) a hudební vystoupení BIG BAND ZUŠ Biskupská (www.zus-biskupska.cz).

Svatopetrské kování si klade za cíl prezentovat tradiční a umělecké řemeslo v době, kdy společnost opět pociťuje potřebu připomenout, že česká řemeslná zručnost, pracovní dovednosti a tradice strojírenských odborností měly v posledních 150 letech ve světě ohlas a byly vyhledávány a ceněny, a kdy je patrný nedostatek těchto pracovníků mnoha strojírenských oborů.

Pořadateli akce jsou Spolek přátel Petrské čtvrti, Ing. Šimon Vondruška, Galerie KusKovu, Městská část Praha 1, Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo, zkráceně Kovářské společenstvo ve spolupráci se Střední odbornou školou uměleckořemeslnou, s. r. o., Praha 9, Střední školou uměleckou a řemeslnou Praha 5 – Nový Zlíchov, Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou Jablonec nad Nisou, Základní uměleckou školou Biskupská 12, Praha 1 a ŘmK farností u sv. Petra Na Poříčí, Praha 1.