Linda Klečková
Spolek přátel Petrské čtvrti
www.petrskactvrt.cz

Šimon Vondruška
tel. 603 314 775
simon.vondruska@seznam.cz

Galerie KusKovu
info@kuskovu.cz
www.kuskovu.czMísto konání:

Praha 1, ulice Biskupská, park u kostela sv. Petra a galerie KusKovu