PROGRAM

10 hod.  slavnostní zahájení

11 hod. koncert BIG BANDu ZUŠ Biskupská

13 hod.  seminář „Železo kované a lité v umělecké výrobě“ – Jana Bělová a Šimon Vondruška

14 hod.  kování plastiky uměleckými kováři Pavlem Révayem a Petrem Voříškem

15 hod.  komentovaná prohlídka kostela sv. Petra Na Poříčí

17 hod. slavnostní ukončení a předání pamětních listů účastníkům

 

 PO CELOU DOBU

- výstava „Žáci a jejich mistři“ v galerii KusKovu

- práce na kovadlinách a ukázky žákovské i mistrovské práce

- informace o uměleckých a uměleckořemeslných oborech odborných středních a vyšších škol

- expozice kovaných artefaktů a výstava plastik pod širým nebem

- povídání o řemesle, prodej drobných upomínkových předmětů

- volný přístup na Petrskou zvonici

 

PRO DĚTI